Odnowa Wsi

Drukuj

Jest rok 2002 w wyborach samorządowych do Rady Gminy Jemielnica radna zostaje p.Ewa Ptok z Centawy, w tym czasie wiele się słyszy i czyta w prasie o działających na terenie woj. opolskiego Stowarzyszeń Odnowy Wsi. Na terenie gminy Jemielnica w tym czasie w żadnej miejscowości taka organizacja nie istnieje. Już pod koniec roku 2002 rożne grupy osób niezrzeszonych jak i przedstawicieli KGW i Rady Sołeckiej planuje utworzenie takiej organizacji w Centawie, jednakże w tym samym czasie jesteśmy zaangażowani w organizacje obchodów 750 lecia parafii Centawa oraz Gminnych Dożynek, które po raz pierwszy od niepamiętnych czasowa odbyły się w Centawie. Według opinii licznych gości obie imprezy były nadzwyczaj udane, co tym bardziej utwierdziło nas w przekonaniu, że wspólnie możemy wiele.

Jesienią roku 2003 powstaje grupa założycielska Odnowy Wsi pod przewodnictwem p. Ewy Ptok - w skład której wchodzą p. K i J Knopek, T Sutor, J Cieślik, S Dudek, M Ciemięga, M Szendzielorz, J Łucarz, która opracowuje strategię działania na następne lata. Powstaje projekt statutu. Naszym celem jest zagospodarowanie terenu przy byłej szkole oraz teren nieużytków przeznaczonych na obiekt rekreacyjno - sportowy. Późną jesienią 2003 trwają pomiary i plany tej inwestycji.by pozyskać smrodki na działalność w okresie karnawału organizujemy imprezę pod nazwa Wodzenie Niedźwiedzia, które po raz ostatni organizowane było w okresie przedwojennym. Dziś jest to już nasza tradycja, organizujemy zabawy, pikniki i biesiady.

W roku 2004 ze środków Urzędu Gminy zakupujemy krawężniki i kostkę brukową na wykonanie podestu wielofunkcyjnego. W tym czasie obszar nieużytków porośniętych chaszczami został zrekultywowany i obsiany trawa,trwa tez gromadzenie pozostałych materiałów zakupionych ze środków Odnowy Wsi.Organizujemy festyny powitania i pożegnania lata. Przy chodniku obok boiska powstaje rabata kwiatowa.

Wiosną 2005 prace przy obiekcie ruszają pełną parą, spora grupa mieszkańców pracuje przy budowie podestu wielofunkcyjnego inni przy budowie boiska, wykonano i zamontowano ławki, huśtawki, karuzele i zjeżdżalnie na placu sportowym. Obiekt zostaje częściowo ogrodzony. Sadzimy krzewy i kwiaty przy kościele i boisku.W tym czasie trwa remont świetlicy - polegający na przerobieniu dwóch klas lekcyjnych na jedno duże pomieszczenie. W miesiącu lipcu obiekt rekreacyjno-sportowy zostaje uroczyście oddany do użytku - poświęcenie dokonał ks. Jan Czekański proboszcz parafii Centawa. Uroczyste przecięcie wstęgi dokonuje Wójt Gminy Jemielnica i p. Ewa Ptok.

W lipcu w sadzie rejonowym w Opolu zostaje oficjalnie zarejestrowane Stowarzyszenie Odnowy Wsi Centawa. Zaś w sierpniu przystępujemy do Konkursu Piękna Wieś Opolska Po wizycie komisji konkursowej oczekujemy oceny wyników naszej pracy We wrześniu w miejscowości Pietnia odbieramy nagrodę wyróżnienie w konkursie wojewódzkim.Od tego czasu w naszej miejscowości gości wiele grup Odnowy Wsi z terenu naszej gminy,powiatu z terenu woj. opolskiego jak i z innych województw.

W roku 2006 w dalszym ciągu upiększamy teren wokół świetlicy,s kładamy wniosek o renowacje figury Św. Jana Nepomucena, który pod koniec roku udaje się sfinansować. Zostaje położony kolejny odcinek chodnika przy ul. Jemielnickiej oraz odwodnienie na ul. Powstańców Śląskich przy posesji p. Ciemięga. Jak co roku bierzemy udział w dożynkach gminnych, na które koronę Żniwną przygotowują panie juz od wczesnego lata.

Rok 2007 rozpoczynamy od wizyty gości, aby gości dobrze przyjąć należy się do tego przygotować Na tą okoliczność został wydzierżawiony i wysprzątany teren naprzeciwko świetlicy.W świetlicy odbyło się szkolenie grupy Odnowy Wsi z woj. opolskiego. W maju gościmy gości z woj. warmińsko- mazurskiego oraz podkarpackiego - uczestników Europejskiego Kongresu Odnowy Wsi w Kamieniu Śląskim.W lipcu gościmy potomków byłych osadników ze Śląska, mieszkańców Bandery w Texasie. Wykonane zostają stoły i ławki na imprezy rekreacyjne. Zakupiono tez dwa namioty,materiały te wykorzystano po raz pierwszy do organizacji festynu Powitanie Lata. Trwają też starania o pozyskanie środków na utworzenie kawiarenki komputerowej oraz do organizacji Oktoberfestu. Ostatniego września po  raz pierwszy w Centawie oraz po raz pierwszy w gminie Jemielnica  organizujemy z wielkim rozmachem Oktoberfest imprezę dla kilkuset osób W listopadzie projekt E- sołectwo Centawa uzyskał uznanie w urzędzie  marszałkowskim i mogliśmy zakupić sprzęt komputerowy  W tymże roku zostaje rozpoczęta i ukończona budowa wysepki koło  p.Wycislo. Rok 2007 zakończono wspólnym opłatkiem na imprezie w dniu 20.12 dla wszystkich organizacji działających na terenie wsi Centawa.

Stanisław Dudek

Monday the 18th. Joomla Templates Free. Zapraszamy do Centawy!