Koło Gospodyń Wiejskich

Drukuj
Kategoria: Uncategorised
Opublikowano Administrator

W latach 90 ubiegłego wieku władze gminy Jemielnica likwidowały w naszej wiosce, co tylko się dało. Przestały wtedy działać w Centawie klub rolnika, bibloteka, straż pożarna oraz szkoła. Mieszkańcy wioski byli rozżaleni, ale rąk nie załamywali. Postanowili wspólnie ratować to, co jeszcze pozostało. Szczególnie aktywne były kobiety, które 19 listopada 2001 roku powołały do życia Koło Gospodyń Wiejskich w Centawie. Do zarządu koła wybrano: przewodnicząca -Krystyna Knopek z-ca przewodniczącej - Renata Moj skarbnik - Ewa Ptok sekretarz - Elżbieta Ciemięga członkinie zarządu - Małgorzata Szklorz i Rita Przybysz. Na zebraniu założycielskim wspólnie określono, czym będzie się zajmować. Było to: - prowadzenie szkoleń na różne, interesujące tematy - organizowanie kursów gospodarstwa domowego - troska o estetykę wsi - kultywowanie tradycji śląskich - zabezpieczenie kulinarnej strony imprez wiejskich - integracja mieszkańców poprzez organizowanie imprez środowiskowych.

Na potrzeby koła zaadaptowano pomieszczenie piwniczne po byłej szkole. Prace wykonali miejscowi rzemieślnicy: A. Waloszek, M. Mehlich oraz J. Szendzielorz. W ten sposób powstała kuchnia spełniająca wszelkie wymogi, a później - spiżarnia. Z funduszy uzyskanych z UG w Jemielnicy (a pochodzące z sprzedaży Remizy Strażackiej oraz Klubu Rolnika) zakupiono naczynia kuchenne oraz zastawę stołową, natomiast pierwsze piece i chłodziarki pochodziły z darowizn. Obecnie kuchnia KGW może przygotować posiłki dla 100 osób jednocześnie.

Pierwszą, dużą imprezę, jaką obsługiwaliśmy był Jubileusz 750-lecia Parafii w Centawie oraz Dożynki Gminne w 2003 roku. Corocznie, we współpracy ze Stowarzyszeniem Odnowy Wsi oraz świetlicą organizujemy szereg imprez środowiskowych, takich jak: festyny wiejskie, zabawy dożynkowe, zabawy karnawałowe, Dzień Babci, Dzień Dziadka, spotkania wigilijne itp. Cieszymy się, że mieszkańcy chętnie i licznie w nich uczestniczą.

Koło organizuje również wycieczki - ostatnia była do Lichenia. Dużym zainteresowaniem cieszył się zorganizowany zimą kurs wikliniarski. Nasze panie nauczyły się na nim wyplatać kosze, koszyki oraz różne ozdoby.

Dzięki KGW zmienia się wystrój sal na parterze budynku. Zmienione są firany, ozdoby. Często myje się okna i czyści podłogi. W pracach tych uczestniczą prawie wszystkie członkinie koła. Można stwierdzić, że koło dobrze spełnia zadanie integracji społeczności naszej wsi. Mobilizuje również wszystkich do większej aktywności na rzecz środowiska lokalnego.

Monday the 18th. Joomla Templates Free. Zapraszamy do Centawy!